Her kan du lese en Live oppdatering av Hammern 08, 30. mai. Mest logisk blir det hvis du starter nederst og leser deg oppover ...

tirsdag 13. mai 2008

Deltaker: ErikT

Deltatt antall ggr: 7 (6 fullførte)
Estimat på å fullføre: 88 %
Viktigste motivasjonsfaktor: Endelig får jeg gått litt igjen!
Største styrke: Erfaring og sammenbitte tenner
Svakeste punkt: Hverdagens kjas og mas

ErikT er vetran å regne. Trener mindre og mindre hvert år, men vet hva Hammern går ut på. Kjenner hver tele hiv på strekningen Lilehammer - Hamar. Hvis han bryter er det av praktiske årsaker, som at han må rekke toget tilbake til Lillehammer. Eller at han segner om av mangel på søvn. ErikTs barndomshjem i Baglerveien var det opprinnelige startstedet for Hammern, den gangen den gikk fra Hamar.
(skrevet av Smokemonkey)

Ingen kommentarer: